Chief Joseph...........

                       

                                                                    De Aarde werd geschapen met

                                                                            behulp van de zon en behoort

                                                                         gelaten te worden zoals ze is......

                                                                      Het land werd gemaakt zonder

                                                                     demarkatielijnen en geen enkel

                                                                     mens heeft het recht het te verdelen...

                                                                      Overal in het land zie ik blanken

                                                                     steeds rijker worden en zie ik dat

                                                                     ze ons waardeloze grond willen

                                                                      geven...De aarde en ik zijn met elkaar

                                                                                      verbonden......

                                                                        Het ritme van het land en het

                                                                      Ritme van onze lichamen zijn ...

                                                                                    hetzelfde....

                                                                        Zeg ons,als U dat kunt,dat de

                                                                     Scheppende Macht U gezonden

                                                                       heeft om tegen ons te praten.....

                                                                Misschien denkt U dat de Schepper

                                                                        U hierheen gezonden heeft om

                                                                      over ons te beschikken zoals het U

                                                                      Behaagt...Als ik dacht dat U door

                                                                De Schepper gezonden was,zou ik

                                                                      geneigd zijn te denken dat U het

                                                                      Recht had over mij te beschikken...

                                                                       Begrijp mij niet verkeerd,maar

                                                                begrijp mij goed ten aanzien van mijn

                                                                            Liefde voor het Land.......

                                                                      Ik heb nooit gezegd dat het land

                                                                        van mij was om ermee te doen

                                                                              zoals ik dat verkies......

                                                                      degene die het recht heeft erover te

                                                                       beschikken,is degene die het

                                                                                     geschapen heeft.....

                                                                  Ik beweer dat ik het recht heb om op

                                                                       mijn land te wonen en gun U het

                                                                       voorrecht op het Uwe te wonen......

 

                                                                                                                            

 

                                                                            Opperhoofd Joseph van de

                                                                                       Nez Perce

                                                                                    Doorboorde Neuzen,

                                                                    Hin-Mah-too-yah-lat-kekht..........

                                                                       vertaald ;Donder-Reizend-naar-

                                                                                     Verhevener-Berghoogten.

 

                                                                           

                                                                                                           Copyrightęklukman