Een Gelukkig,Gezond,Knallend,2014.......

                                            

        

                                                              

 

 

                                                                                                                 

Laten We Hopen dat het een Beter Jaar word voor Iedereen....

                                                                                                  

                                                                             

 

 

                                                 

           

                  

 

           Nog wat leuke evenementen,Duisburg Rheinhausen,

           en Melderslo....

              

                  

           

                                               

              

            

                        

          Dat was dus Rheinhausen,nu wat foto`s van Melderslo, 

            

         

                            

                 

                             

                        

                                       

            

                              

                                      

                          

                          

 

                   

           Zo was het,uittocht.......

 

         

                       

                

                      

              Hiawatha Asiel voor geestelijk gehandicapte Indianen

                                


Uit de aankondiging voor het tiende jaarlijkse Memorial Gebed Ceremony in Canton in 1998:

"In 1898, heeft het Congres een wetsvoorstel gedaan voor het creëren van de eerste en de enige instelling voor geestelijk gehandicapte Indianen in de Verenigde Staten. De deuren van het tehuis, gelegen net over de grens van Nebraska in Canton, South Dakota, werden voor het eerst opengesteld voor de opvang van patiënten in januari 1903. Volgens onderzoekers van binnenlandse zaken bleek dat gedurende de tijd dat het tehuis open was voor patiënten, er veel patiënten gestorven zijn omdat men ze medische zorg geweigerd zouden hebben. Volgens Harold Iron Shield, de oprichter van de Native American Reburial Restauratie Comite, waren de meeste patiënten traditionele spirituele mensen of tieners die zich misdroegen of mensen die de Indiaanse afgezand niet wilde. "Een onderzoek uitgevoerd in 1933 door het Bureau van Indiaanse Zaken bepaalde dat "een groot aantal " van de patiënten geen enkel teken vertoonden van enige geestelijke ziekte.
Grond werd gereserveerd voor een kerkhof, maar het Indiaanse Bureau besloot dat grafstenen een nodeloze last zo zijn. Vandaag is de begraafplaats (121 namen) gelegen in het midden van een golfbaan in Canton. Niemand weet de oorzaak van het overlijden van de gedetineerden of waarom ze zelfs in het tehuis waren geplaatst. De National Park Service heeft onlangs nog de begraafplaats toegevoegd aan het Nationaal Register van historische plaatsen. "


A Haunting Legacy                  


Canton Insane tehuis voor Amerikaanse Indianen
Door Elizabeth Stawicki
9 december 1997
1 pagina ontbreekt in de meeste geschiedenis boeken - het verhaal van het psychiatrisch ziekenhuis voor Amerikaanse Indianen. Gelegen in het kleine stadje Canton in South Dakota, dat werd de eerste en enige instelling gecreëerd uitsluitend voor de geesteszieke Amerikaanse Indianen. Tijdens haar 32 jaar, zou het huis meer dan 350 indianen herbergen uit heel Noord-Amerika.
De commissaris belast met Indiaanse zaken onder president Roosevelt zei in rapporten van het tehuis "dat het doet denken aan de verschrikkelijke aanklachten Charles Dickens gelijk tegen Engels poorhouses en scholen."
Uit documenten blijkt dat sommige bewoners van het tehuis geestelijk beperkt waren, maar er waren in Canton ook patiënten alleen maar omdat ze gevochten hadden met een witte man of een agentschap.
Wolken gelijk aan geesten drijven over South Dakota's laagland. In de zuidoostelijke hoek van de staat ligt het plaatsje Canton, bevolking 2800.
In de gemeente East End spelen golfers spelen op de golfbaan van Hiawatha . Deze golfbaan bevat 121 graven geclusterd tussen de vierde en vijfde fairways. In deze graven liggen de overblijfselen van Indianen die stierven in het psychiatrisch ziekenhuis van Canton.

Hoe deze mannen, vrouwen en kinderen hier stierven en begraven werden in Canton blijft een mysterie. Wat rest van hun is een beige steen op de begraafplaats aan de westzijde. Deze steen heeft een donkere plaat met hun naam en de datum van overlijden.
Clara Christopher heeft gewerkt in het tehuis sinds de oprichting.
In 1979 toen ze 91 was, heeft een student opgeschreven wat Christopher's herinneringen waren aan het tehuis.
Christopher: De eerste patiënt .. wanneer was dat? welke maand was dat? de eerste patiënt die aankwam, die ik me herinner, was op de eerste december in 1902.
Christopher werkte in het tehuis voor 25 jaar in een verscheidenheid van banen, variërend van kok tot hoofd van de leveringen. Ze herinnerd zich nieuwe patiënten:
Christopher: Sommigen zagen dat bord "tehuis voor geesteszieken" en dat deed pijn bij hen, sommige waren ontstemd. Ik heb altijd medelijden gehad met ze. Ik had medelijden met ze zoals ik voor iedereen zou hebben.. Ik kon er niet tegen ze te zien of om ze te horen. Soms in het reservaat hadden ze iets tegen een Indiaan, en bestempelde ze hem al vlug als " geestesziek.
Het grootste deel van de informatie over de procedures van het tehuis, de operatie, de patiënten en het personeel is afkomstig uit de geschriften van dr. Samuel Silk - Klinisch directeur van het psychiatrisch ziekenhuis, St. Elizabeth's in Washington, DC. Silk heeft het tehuis geïnspecteerd in 1929 en een verslag ingediend:
Silk verslag: Drie patiënten bleken opgesloten in de kamers. Een daarvan was ziek in bed, deze had een hersentumor, die was bedlegerig en hulpeloos ... een jongen ongeveer 10 jaar lag met een dwangbuis aan in zijn bed ... een patiënt die 6 jaar in het ziekenhuis verbleef was al 3 jaar opgesloten in zijn kamer..
32-jarige Frank Hart is een levende link naar de tehuis geschiedenis. Zijn eigen stamboom onderzoekend ontdekte hij dat zijn over grootvader een patiënt geweest was in het Canton tehuis. Hart, een Ojibwe indiaan, die in Calgary, Alberta woont, heeft een klein dossier aangemaakt over zijn gezin, alles van het leven van zijn grootgrootvader beslaat een paar regerings documenten. Hart zegt dat zijn over grootvader Marcus lid is geweest van de Red Lake Tribal Raad van de Minnesota Ojibwe:
Hart: Zijn Indiase naam (Missee-way-guh-noo) wat betekent "als een oorlog adelaar vliegend door de gehele lucht" Hij was een leider, hij was een krijger en hij was een goede man. Hij zou je vertellen iets direct in je gezicht vertellen hoe hij er over dacht, het kon hem niet schelen hoe je er dan mee omgaat, maar hij zou nooit liegen tegen je.

                    Uit de officiële (regerings) administratie blijkt dat een Red Lake Reservation opzichter Hart als een patiënt aangemeld heeft bij het Canton tehuis nadat hij symptomen vertoonde van seniele psychose tijdens een ziekenhuisopname. Uit deze gegevens blijkt dat Hart was een zware drinker was, die op een nacht in een brand geraakte en leed de tweede en derde graad brandwonden. Frank Hart zegt dat zijn familie nog nooit sprak met hem over vermeend alcoholisme bij zijn grootgrootvader.
Bestanden laten zien dat Indianen zoals Marcus Hart werden ontdaan van hun Indiaanse identiteit bij aankomst in het Canton tehuis. Autoriteiten zouden h ebben gesproken met een voor hem vreemde taal die hij met moeite zou begrijpen. Hart ging vanaf de open bossen in het noorden van Minnesota om daarna te worden vergrendeld in een tehuis waar de ramen gesloten dienden te worden gehouden om de stank van de potten gevuld met menselijk afval tegen te gaan.
Het enige licht wat ’s nachts te zien was, was dat van een begeleider met lantaarn die op hun rondes soms passeerden.
Golfer Arne Lunder is een van de laatste levende getuigen. Hij woonde 84 jaar in Canton . Vandaag speelt hij op de zesde hole. Links van hem is de Indiase begraafplaats. Hij herinnert zich dat hij er met zijn moeder heen ging ..
Lunder: Een vrouw lag op het voorste deel van het gras. Een van de hoofd verpleegkundigen kwam en zei: "Breng haar terug naar binnen" Ze lag op een deken, zodat iedereen een hoek pakte en haar terug sleepte de trap op. Het maakte een diepe indruk op mij, ik vond het tamelijk wreed.
Zelfs voor die tijd, voldeed het tehuis niet aan minimale eisen waaraan een instelling voor de behandeling van geesteszieken moest voldoen. Gerald Grob, een hoogleraar geschiedenis en geneeskunde aan de Rutgers University is een toonaangevende autoriteit over de geschiedenis van de Amerikaanse geestelijke gezondheidszorg.
Grob: Dit hier was een instelling die kunt u alleen definiëren als afwijkend. Het was niet zoals in veel andere ziekenhuizen, als u de archieven raadpleegt zult u zien dat de directeur geen contact had met, en geen opleiding had gehad in de psychiatrie.
Tijdens een daaropvolgend onderzoek van St. Elizabeth's Dr Silk bleek dat veel van de Indianen op Canton werden opgesloten omdat zij botsten met witte mannen, een school of een bureau – en niet omdat ze geesteszieken waren.
Silk in zijn verslag” Zou men niet de Verenigde Staten zelf aansprakelijk kunnen stellen voor alle, in deze gevallen geldeden schade?” Uit de gegevens blijkt dat de meeste tehuis bewoners volkomen gezond waren. Maar van het standpunt van de directeur Dr. Hummer uitgegaan, dat deze mensen minder waren dan normaal - verstandelijk gehandicapt – mochten ze alleen worden”losgelaten” nadat ze waren gesteriliseerd, en als hij niet over alle middelen beschikten om dit te doen, was er niets meer over dan ze daar maar te houden.

Medewerkers van het tehuis zetten de patiënten vaak vast met metalen handboeien , camisoles en boeien met ijzeren kettingen. Silk merkt op dat een meisje die aan epilepsie leed op wonderbaarlijke wijze ontsnapte aan ernstige brandwonden, ook al was ze geketend de buurt van een hete waterpijp tijdens haar epileptische aanvallen.
Herbert Hoover hoogleraar geschiedenis aan de Universiteit van South Dakota zegt dat de oprichting van het tehuis waarschijnlijk is gegroeid uit onwetendheid van de Indiaanse cultuur, niet als een georganiseerde opsluiting om gezonde indianen in hun wandel te beperken.
Hoover: De grote fout was het niet onderzoeken hoe inheemse Amerikanen de geesteszieken zelf behandelden voorafgaand aan de komst van de blanken. Dus we hebben de West-Europese strategieën voor de behandeling van krankzinnigheid toegepast. Het was echter een goed bedoelde wens om cultureel imperialisme te creëren zonder dat er dode Indiaanse mensen bij zouden vallen.
Het Canton tehuis werd opgericht in 1902, een tijd waarin de Verenigde Staten een officieel beleid had van opnames. Hoovers collega Leonard Bruguier, ook van de Universiteit van South Dakota zegt ongeacht de bedoelingen achter het tehuis, het was een handige tool voor reservaat agenten.
Bruguier is lid van de Yankton Sioux en directeur van het Institute of American Indian studies aan de Universiteit van South Dakota.
Bruguier: Deze agenten voelden zich comfortabeler omringd door alleen jaknikkers, het was heel gemakkelijk voor hem te zeggen: "Deze persoon is gek", en hem naar Canton te verbannen, door een geheel eigen interpretatie van de regels konden ze zicht gewoon ’ ontdoen’ van deze mensen.
John Collier, de commissaris van Indiaanse Zaken tijdens de Roosevelt administratie besloot het Canton tehuis te sluiten en de patiënten naar St. Elizabeth's in Washington DC te sturen. In reactie daarop hebben de inwoners van Canton strijd gevoerd om het tehuis open te houden. Het tehuis was een zeer belangrijke bijdrage aan de economie van Canton in 1933, een tijd toen het land werd gedompeld in diepe economische depressie. Leden van de nabijgelegen Rosebud Sioux waren ook tegen de sluiting van Canton. Ze wilden niet dat hun vrienden en familieleden in het tehuis kwamen duizenden mijlen verderop.
Die strijd haalde zelfs het nationale nieuws uit New York naar Montana.
Collier overheerste in de rechtszaal en sloot het Canton gekkenhuis in december 1933. Dr. Samuel Silk zond 17 Indianen onmiddellijk naar huis. Sommigen wiens vrijheid 16 jaar lang was beperkt in het Canton tehuis. 69 anderen, inclusief Frank Hart’s grootgrootvader hadden zorg en hulp nodig en werden met de trein naar St. Elizabeth’s Hospital vervoerd. De meeste van hen zou de rest van hun leven geïnstitutionaliseerd blijven.


Een decennium na het sluiten van het tehuis ,verkocht de regering het eigendom aan de stad Canton voor 1 dollar. De provincie advocaat destijds Craig Brown. Brown zegt dat geen van de lokale ambtenaren op het moment dacht dat het ongebruikelijk en of ontoepasselijk zou zijn een golfbaan op het land te bouwen, ook al lagen daar 121 lichamen begraven.
Brown: We hebben er niet aan gedacht,, het waren de Indianen die het kerkhof vonden en ze begonnen hun godsdienstige oefeningen daar, en natuurlijk werd het een onderwerp van discussie voordat we er iets aan deden.
Harold Iron Shield, een lid van de Lakota natie Yankton stam, houdt plechtigheden bij het kerkhof, elke mei herdenken we diegenen die leefden en stierven in het tehuis. Iron Shield is van mening dat de federale regering het Canton tehuis gebruikt heeft omdat het sturen van Indianen naar de gevangenis niet zou voldoen.
Iron Shield: Deze mensen werden het slachtoffer van de regering vanwege hun betrokkenheid bij spirituele ceremonies. Deze mensen en kinderen begrepen niets van de regels die ze daar moesten naleven. Ze begrepen niet waarom ze niet in hun traditionele taal konden spreken. Ze begrepen niet waarom ze naar de kerk moesten gaan. Ze begrepen niet waarom ze moesten veranderen.
Sommige vertegenwoordigers van stammen benaderd door MPR zeiden in een privé gesprek dat zij niet wilden praten over het Canton tehuis omdat het dan wellicht meer strijd zijn met de regering zou opleveren. Maar Leonard Bruguier van de Universiteit van South Dakota heeft een andere theorie waarom veel inheemse mensen niet praten over de Canton tehuis: Schaamte. Bruguier zegt het Canton tehuis als een aanval werkte op een kern Indiaanse waarde; dat degenen die werden beschouwd als verschillend - geestelijk ziek of anderszins – toch altijd heeft bijgedragen tot de Indiaanse samenleving:
Bruguier: We hebben de zorg van hen, en dan ineens hebben we dit gekkenhuis, en dan zeggen ze dat dit deze Indiaan krankzinnig is en we sturen hem naar Canton, waar hij geplaatst zal worden met vele als hem. Veel Indianen schamen zich dat ze dit hebben laten gebeuren met hun familieleden. Dat ze iemand laten komen en hem met hen ‘wegsturen’, en in veel gevallen hebben ze nooit meer van hen gehoord.
De erfenis van het Canton tehuis bestaat vandaag, hier op de Hiawatha golfbaan waar het kerkhof van de 121 Canton patiënten ligt tussen de vierde en vijfde fairway.
Verplaatsen van de graven is geen optie. Dat is duur en volgens Indiaanse oudsten zou het verplaatsen de graven verstoren en zo ook de spirituele reis van hen die hier begraven ligt. Intussen is de course van de vijfde hole's teebox 20 meter verder van de graven afgeplaatst.
Vandaag de dag, knielen 10 Amerikaanse Indiaanse mannen waaronder Harold Iron Shield Crouch bij de gedenksteen. Ze branden sage, tabak rook, en bidden voor de geesten hier.

                       


Iron Shield heeft een verzoekschrift ingediend bij de staat van de South Dakota om het land tot historisch monument te verklaren
In het verleden, sloegen Hiawatha golfers soms ballen vanaf de graven. Maar nu is er een regel dat als een bal op een graf land, de speler een vrije drop krijgt schot buiten het kerkhof.
Hiawatha Insane tehuis - een Amerikaanse Goelag
De perverse geschiedenis van de regering- Lakota/Dakota betrekkingen nam een meer sinistere wending als in 1900 (tien jaar na Wounded Knee), het Hiawatha Psychiatrisch ziekenhuis werd gebouwd. Voor 30 jaar geëxploiteerd werd en daarna werd afgebroken. De resten van de inheemse mensen die er overleden zijn liggen nu begraven onder wat is nu een golfbaan in Canton, South-Dakota is.
Na de oorlog tegen de inheemse bevolking,ging de strijd om de harten en geesten gewoon door. Maar zelfs dood worden de 121 begraven op de voormalige gronden bespot als golfballen boven hun hoofd fluiten. De voorzitter van Canton’s lokale Historische Vereniging Don Pottranz verwijst naar hun bizarre graf met de opmerking , "Het is iets waar de mensen zich wel bewust zijn van, maar het is oude geschiedenis nu. "
Met geen kennis van inheemse culturen, talen, gewoonten, en het spirituele leven, South Dakota Senator RF Pettigrew Congressional voerde de wetgeving in 1899 in, om de natie’s eerste psychiatrische ziekenhuis te bouwen voor $ 45.000.
In 1900 begon de bouw nadat de Amerikaanse vertegenwoordiger Oscar Gifford (voormalig burgemeester Canton) voor de aankoop van 100 hectare grond twee mijl ten oosten van Canton had gezorgd.
In 1902 werd de eerste patiënt ontvangen en in 1908 werd Gifford gedwongen ontslagen toen een arts vertelde dat de opzichter hem toestemming weigerde te geven tot het verwijderen van galstenen bij een patiënt, die later overleed. Gifford is vervangen door Harry Hummel, een psychiater. Datzelfde jaar, werd Hummel aangeklaagd door dertien medewerkers wegens het mishandelen van de patiënten.
In 1926, werden de ongeschoolde medewerkers van het tehuis vervangen door professionele verpleegkundigen. In 1929 werd uiteindelijk Hummer bevolen ontslag te nemen, regerings vertegenwoordiger Louis Cramton pikte dit niet Hummel bleef aan. In 1933, werden patiënten overgebracht naar St. Elizabeth's Hospital in Washington, DC, en in april 1934, sloot commissaris van Indiaanse Zaken John Collier het tehuis.
In de tussentijd, streden zowel Canton als South-Dakota afgevaardigden om het tehuis open te kunnen houden. Hummel werd in 1933 aangeklaagd voor de mishandelingen. Hij werd vervolgens alsnog ontslagen.
Gemiddeld vier doden per maand gedurende de dertig jaren van haar bestaan,met de gevolgde procedures bleek men niet in staat om de patiënten lichamelijke gezondheid te waarborgen.
Dr Hummel, leidde het tehuis voor 25 jaar.
Nu, onderzoekt freelance journaliste Harold Ironshield het voormalige tehuis en de gevangenen van wie de namen bekend zijn, zoals vermeld op de graven op de begraafplaats. Ironshield publiceerd de lijst met namen in de hoop dat levende familieleden deze herkenen en zich melden. Hij zou graag willen weten wat de gezinnen zouden willen doen met het graf, en of het moet /mag worden verplaatst. Hij wil ook meer informatie over de geschiedenis van het tehuis gepubliceerd zien, met name de uitleg van wat werd beschouwd als waanzin en waarom de mensen werden geselecteerd voor opname. Uit de verslagen van degenen die herinneringen hebben aan het tehuis, trekt Ironshield, de conclusie dat het had te maken met het niet volgen van de door de regering opgelegde regels, en het niet te gedragen op school. Hij stelt dat het tehuis meer een Goelag was als een regerings reactie op de geestelijke gezondheid van autochtonen.


Indianen uit het hele land werden in het tehuis geplaatst. Uit gegevens blijkt dat de fysieke omstandigheden vreselijk waren. Naast geketend aan bedden en pijpen, wentelden de patiënten in hun eigen lichaam afvalstoffen en schone lakens werden niet regelmatig genoeg uitgedeeld. Dr Hummel was van mening dat de waanzin steeg onder autochtonen, en hij wel het recht had dit te doen en dat hij het goed deed omdat er op de reservaten Indianen veel stierven aan verhongering. Tijdens deze historische periode was het zeer slecht vertoeven op de reservaten, iets wat wel goed gedocumenteerd werd.
De volledige waarheid over deze horror mag dan misschien nooit volledig bekend worden, maar het was duidelijk een geval van de geneeskunde en politiek wat samen een zeer giftige mix vormden.

Vertaald door LowBear

                            

 

          

 

 

  

                                                                                      

                                                                                                         Copyright©klukman